V loňském roce 2022 v našem zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením Kavkaz Vejprty probíhala forma canisterapie školeným trenérem a jeho psi. To vše se dělo pod záštitou projektu, který byl realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Ježíškova vnoučata. S projektem Ježíškova vnoučata naše organizace spolupracuje v rámci vánočních dárku již několik let.

Každý měsíc docházel trenér se svými cvičenými psi za našimi klienty, kdy se měli možnost naši klienti seznamovat s pejsky, poznávat jejich chování, učili se je pohladit, dávat pokyny, a hlavně navazovat přátelský vztah.

Tato situace byla pro mnohé naše klienty novou zkušeností a všichni se moc těšili na další návštěvu pejsků. Trenér pracoval s pejsky a našimi klienty jednotlivě nebo v malých skupinkách, kdy návštěva se konala někdy na jednotlivých pokojích a jindy na obývacím pokoji.

Děkujeme velice Českému rozhlasu a sbírce Ježíškova vnoučata za jejich dobrovolné příspěvky a podporu našich klientů.

 

Vzad  Set 1/3  Vpřed

 

Sexuální zdraví, je součástí zdraví. Je definováno Světovou zdravotnickou organizací takto: „Jde o souhrn tělesných, citových, rozumových i společenských stránek člověka jako sexuální bytosti, který obohacuje osobnost, zlepšuje její vztahy k lidem a rozvíjí schopnost lásky. Stejně hodnotnou součástí života je samozřejmě i u lidí s postižením.“


Městská správa sociálních služeb Vejprty, vnímá oblast sexuality a vztahů jako důležitou. Chceme, aby mohli naše klientky a klienti naplňovat své sexuální a vztahové potřeby svobodně, odpovědně, bezpečně a důstojně v rámci zákonných a společenských norem a měli k tomu dostupné přirozené nástroje podpory. Proto jsme se začali touto problematikou aktivně zabývat. Sexuální osvěta a poradenství se postupně začínají stávat součástí nabídky našich sociálních služeb.

Nahoru