DS Vejprty „Vrchlického“

Posláním Domova pro seniory Vejprty „Vrchlického“ je poskytování pobytové služby osobám, které již nadále nemohou setrvat ve vlastním prostředí, a které se ocitly v důsledku svého věku a zdravotního stavu v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopny překonat ani za pomoci jiných typů sociálních služeb nebo rodiny a potřebují pravidelnou pomoc ...... Čtěte více

Cíle domova

-> vytvoření zázemí a pocitu bezpečí pro uživatele,

-> pomoc a podpora uživatelům v sebeobsluze a péči o sebe sama,

-> vytváření podmínek pro aktivní prožívání volného času s nabídkou aktivizačních a volnočasových programů,

-> pomoc a podpora .......

Čtěte více

Zásady poskytování

-> poskytovat informace široké veřejnosti o námi nabízených službách ve srozumitelné podobě spolu s Veřejným závazkem našeho Domova,
-> poskytovat kvalitní pobytové sociální služby s osobním přístupem a to na základě realizace individuálních potřeb a přání uživatelů,

Čtěte více

Cílová skupina

Poskytované služby jsou určeny osobám od 65 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost především z důvodu věku a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a to i s přihlédnutím ke zhoršenému zdravotnímu stavu a celkové sociální situaci.
Čtěte více

 

Vrchlického 670/4, 804/6, 431 91 Vejprty

Registrační číslo služby: 6278016

 

Nahoru