1) Jakýkoli kontakt mezi klientem pobytového zařízení a další osobou - návštěvou - musí probíhat co možná nejbezpečnějším způsobem, tak aby nedocházelo k dalšímu případnému šíření onemocnění COVID 19.
2) Každá návštěva je podmíněna podpisem Čestného prohlášení o bezinfekčnosti, které bude k dispozici u vstupu do budovy.
3) Každé návštěvě se při příchodu změří tělesná teplota bezkontaktním teploměrem, a pokud má teplotu nad 37,0°C nebo příznak nemoci, není návštěva povolena.
4) Návštěvy musí mít vždy nasazenou roušku (ústenku) a vždy si musí při vstupu do budovy (nebo před kontaktem s klientem) dezinfikovat ruce.
5) Pokud to počasí a zdravotní stav klienta dovolí, tak se návštěvy budou konat ve venkovních prostorech domova - zahrada, terasa apod.
6) Návštěvy musí být organizovány tak, aby nedocházelo k velké koncentraci cizích osob, tzn. 2 dospělé osoby na 1 uživatele ve stejném čase.
7) Při návštěvě je doporučeno dodržování odstupu min. 2 metry mezi různými osobami s výjimkou rodinných příslušníků.
8) Pokud je návštěva na pokoji u klienta, nebo v prostoru na budově k tomu určenému, je nutné tento prostor po každé návštěvě dezinfikovat (utření základních ploch a předmětů).
9) Na pokojích, které jsou v karanténě nejsou návštěvy možné.
10) Závazný postup průběhu návštěv je zveřejněn na stránkách www.msssvejprty.cz a na vstupních dveřích do domova.

Nahoru