DZR Vejprty

Posláním Domovů se zvláštním režimem Vejprty je poskytování kvalitní sociální péče osobám od 45 - ti let, s chronickým duševním onemocněním, především schizofrenií, Alzheimerovou, stařeckou a jinými druhy demencí, popř. v kombinaci s jiným postižením. Služba usiluje o zlepšení, popř. udržení stávající kvality života klientů v době, kdy z důvodu nemoci, potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Čtěte více

Cíle domova

-> vytvoření zázemí a pocitu bezpečí pro uživatele,

-> pomoc a podpora uživatelům v sebeobsluze a péči o sebe sama,

-> vytváření podmínek pro aktivní prožívání volného času s nabídkou aktivizačních a volnočasových programů,

-> pomoc a podpora .......

Čtěte více

Zásady poskytování

-> poskytovat informace široké veřejnosti o námi nabízených službách ve srozumitelné podobě spolu s Veřejným závazkem našeho Domova,
-> poskytovat kvalitní pobytové sociální služby s osobním přístupem a to na základě realizace individuálních potřeb a přání uživatelů,

Čtěte více

Cílová skupina

Poskytované služby jsou určeny osobám od 45 - ti let s duševním onemocněním, především se schizofrenií, Alzheimerovou, stařeckou a jinými druhy demencí, popř. v kombinaci s jiným postižením. Služba je určena pro osoby, které potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.  Služba není určena osobám závislým na návykových látkách a osobám léčících se z této závislosti.
Čtěte více

 

S. K. Neumanna 842/2, 431 91 Vejprty

Registrační číslo služby: 9493656

 

Nahoru