CHB Vejprty

Posláním služby poskytované v chráněném bydlení Vejprty je poskytovat podporu dospělým lidem s mentálním postižením a duševním onemocněním v samostatnosti a rozvoji dovedností tak, aby byli schopni převzít v co největší míře zodpovědnost za svoji domácnost a svůj život ...... Čtěte více

Cíle domova

-> Vytvářet takové životní podmínky pro uživatele, které se budou co nejvíce přibližovat běžnému stylu života,

-> Snižovat závislost uživatelů na poskytované sociální službě

-> Předávat co nejvíce kompetencí na uživatele služby

Čtěte více

Zásady poskytování

-> Poskytovat kvalitní pobytovou sociální službu s osobním přístupem a to na základě realizace individuálních potřeb a přání uživatelů
-> Poskytovat sociální službu na základě platných právních předpisů a na základě schválené registrace k poskytování sociální služby

Čtěte více

Cílová skupina

Poskytovaná sociální služba chráněné bydlení Vejprty je určena osobám od 19 do 64 let věku s mentálním postižením a osobám s chronickým onemocněním, především s kompenzovanou schizofrenií
Čtěte více

 

nám. T. G. Masaryka 992/7, 431 91 Vejprty

Registrační číslo služby: 9925245

Nahoru