DOZP Vejprty „Domeček“

Posláním domovů pro osoby se zdravotním postižením MSSS Vejprty je poskytovat prostřednictvím pobytové sociální služby podporu a nezbytnou péči dospělým lidem s mentálním postižením a pomáhat jim zapojit se v co největší míře do běžného života. Čtěte více

Cíle domova

-> snižování závislosti klientů na sociální službě zapojováním do běžných denních činností, včetně využívání dostupných veřejných zdrojů v našem regionu,

-> podporovat klienty při spolupráci na plánování průběhu sociální služby,

-> podporovat klienty při rozhodování o vlastním životě,

-> podporovat klienty v navazování a udržování mezilidských vztahů,

Čtěte více

Zásady poskytování

-> dodržování práv klientů, i člověk s mentálním postižením má stejná práva jako ostatní lidé,
-> respektování volby klienta, ve smyslu poskytnutí jen nezbytně nutné míry podpory a pomoci s cílem dosáhnout co největšího rozvoje schopností a dovedností klienta,

Čtěte více

Cílová skupina

Poskytované služby jsou určeny osobám od 18 do 64 let věku, osobám s kombinovaným postižením, osobám s mentálním postižením, osobám se zdravotním postižením.
Čtěte více

 

Moskevská 144/17, 431 91 Vejprty

Registrační číslo služby: 7891821

 

Nahoru