Období realizace: 1.4.2020 – 31.3.2022

Jdeme cestou změny

„Cesta změny“, tak se jmenuje projekt, který se v současné době realizuje v naší organizaci. Smyslem projektu je cíleně podpořit proces zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb: DOZP (domovy pro osoby se zdravotním postižením), DZR (domovy se zvláštním režimem) a CHB (chráněné bydlení).

V rámci projektu vznikl tzv. tým změny, který se aktivně podílí na řešení jednotlivých úkolů. Například na mapování potřeb klientů. Zjistíme, jaký klient skutečně je, jaká má přání, potřeby a cíle a dle toho mu vytvoříme jeho individuální plán. Dále je zaměřen na revizi vnitřních pravidel (standardů, směrnic apod.) a vytvoření vzdělávacích plánů pro zaměstnance, kteří s klienty pracují.

Součástí týmu změny jsou také externí pracovníci, kteří mají v sociální oblasti již letité zkušenosti. Tým těchto externistů vede paní Terezie Hradilková, která je známou expertkou v sociální oblasti. Velmi aktivně se zasazuje o společenské začlenění znevýhodněných lidí a v tom směru i o transformaci sociálních služeb.

Naše organizace se z ústavního charakteru stále posouvá, nicméně je to proces pozvolný a rozhodně ne ukončený. Projekt „Cesta změny“ je výrazným krokem k dalšímu posunu.

 

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR.

Nahoru