PERSPEKTIVA - rozvoj Centra sociálních služeb Vejprty
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003565

Předmětem projektu je systémová podpora osob žijících v sociálně vyloučené lokalitě Vejprty, a to prostřednictvím vybraných sociálních služeb: SAS, NZDM, OSP a TP podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tyto aktivity doplní speciální programy, které budou zacíleny na zvýšení rodičovských kompetencí a na podporu prevence proti návykovým látkám. Všechny aktivity budou vzájemně provázané a jejich realizace bude mít pozitivní vliv na místní sociálně vyloučenou lokalitu. Projekt je realizován v délce 36 měsíců. Rozpočet projektu je schválen ve výši 19 668 073,20 Kč.

Projekt je realizován za finanční podpory ESF z Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Nahoru