Příspěvková organizace Městská správa sociálních služeb Vejprty byla městem Vejprty zřízena k 1. 1. 1993.  Svojí činností navazuje na 28letou historii poskytování sociálních služeb ve Vejprtech, kdy vznikla organizace s názvem Okresním ústav sociálních služeb. Název organizace se několikrát změnil a jejími zřizovateli byly Okresní národní výbor a následně Okresní úřad Chomutov.

Městská správa sociálních služeb Vejprty v současné době poskytuje 8 sociálních služeb v souladu se zákonem 108/2006 Sb. O sociálních službách. K 30. 6. 2016 naše organizace eviduje přes 400 smluvních uživatelů v rámci všech poskytovaných služeb. Ve Vejprtech jsme také poměrně velkým zaměstnavatelem, protože činnost naší organizace zajišťuje aktuálně 202 zaměstnanců.

Budoucnost naší činnosti vidíme v nekončící snaze o zvyšování kvality našich služeb. Pro klienty a jejich rodinné příslušníky chceme být seriózním partnerem, který své služby poskytuje podle Standardů sociálních služeb a otevřeně komunikuje o realizaci služby. Za jakékoli podněty, které povedou ke zvyšování úrovně kvality sociálních služeb, jsme proto vděčni a budeme se jimi zabývat.

 

S pozdravem
Mgr. Viktor Koláček
ředitel

Sociální služby byly podpořeny Ústeckým krajem  


                  

Zřizovatelem je Město Vejprty

Nahoru