DOZP Vejprty „Husova“

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením Vejprty „Husova“ je zajišťování pobytových sociálně – zdravotních služeb a péči osobám se sníženou schopností zvládat základní životní potřeby, a proto vyžadují pomoc jiné fyzické osoby. Domov se zaměřuje na individuální přání ...... Čtěte více

Cíle domova

-> vytvoření zázemí a pocitu bezpečí pro uživatele,

-> pomoc a podpora uživatelům v sebeobsluze a péči o sebe sama,

-> vytváření podmínek pro aktivní prožívání volného času s nabídkou aktivizačních a volnočasových programů,

-> Individuální péče o klienty,

Čtěte více

Zásady poskytování

-> poskytovat informace široké veřejnosti o námi nabízených službách ve srozumitelné podobě spolu s Veřejným závazkem našeho Domova,
-> poskytovat kvalitní pobytové sociální služby s osobním přístupem a to na základě realizace individuálních potřeb a přání uživatelů,

Čtěte více

Cílová skupina

Poskytované služby jsou určeny osobám od 18 do 64 let věku, s lehkým, středním i těžkým stupněm mentálního postižení, popř. s kombinovanými vadami, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Čtěte více

 

Husova 902/59, 431 91 Vejprty

Registrační číslo služby: 7891821

Nahoru