Organizace Městské správy sociálních služeb Vejprty se vydala cestou transformace, tedy cestou změny. Od dubna roku 2020 realizuje projekt s totožným názvem „Cesta změny“. Do tohoto projektu se zapojilo mnoho specialistů z oblasti sociálních služeb a transformace z celé České republiky, a to vidíme jako ten největší přínos. Tito externí specialisté jsou tak po celou dobu metodickou podporou pro naše domovy: Domovy pro osoby se zvláštním režimem (DZR) Krakonoš a Dukla, Domovy pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) Husova a Kavkaz, Chráněné bydlení Vejprty a Domov pro seniory Vejprty. S vedoucími jednotlivých domovů tak konzultují veškerá témata týkající se přímo jejich služby. Zároveň s tím mají sami zadané úkoly v rámci projektu – vytvořili pro naše domovy tzv. SWOT analýzu, tabulku ústavních prvků (které našli a doporučují k odstranění), pomohli nám s revizí našich vnitřních dokumentů, uspořádali pro nás několik stáží apod.

Někteří externí odborníci jsou pro nás, dá se říct, osudovým setkáním, protože naší organizaci věnují nejenom jejich „know-how“, ale také velkou dávku jejich energie. Dovolte nám je představit.

Kateřina Drábková Bíbusová

Mgr. Kateřina Drábková Bíbusová (pozn. na fotce vpředu v růžové sukni, foto ze stáže v HK) je ředitelkou organizace SKOK do života, o.p.s. na území Hradce Králové. Tato obecně prospěšná společnost poskytuje kvalitní služby, které umožňují lidem s mentálním postižením získat sebedůvěru, samostatnost a odpovědnost, aby vnímali svůj život jako smysluplný a srovnatelný s životy ostatních lidí.

Do Hradce Králové jezdí naši zaměstnanci pravidelně, aby se motivovali tím, jak dobře lze vést lidi s handicapem bez zbytečných předsudků a ústavních prvků. Často k nám do Vejprt jezdí i paní Kateřina a její kolegyně, takže prostředí našich domovů velmi dobře znají.

Paní Kateřina nám v současné době pomáhá s aktivitami pro klienty a nastavení správného fungování naší Laty jakožto budoucí registrované služby sociální rehabilitace. Její kolegyně zase školí zaměstnance městské správy například na téma respektujícího přístupu.

Martin Holub a Aleš Adamec

Mgr. Aleš Adamec a Bc. Martin Holub (pozn. na fotce vzadu v čele stolu, jednání na DOZP Kavkaz ve Vejprtech) jsou externí poradci z Chráněného bydlení Naplno v Jindřichově Hradci.  Pan Aleš Adamec je vedoucím a kolega Martin je vedoucím sociálním pracovníkem. Oba se do naší organizace dostali také přes projekt Cesta změny, zde byli pověřeni jako poradci pro naše DOZP Husova a Kavkaz. Tito dva sympatičtí kolegové vědí o transformaci mnoho, v roce 2009, kdy se zapojili do projektu transformace MPSV ještě jako původní zařízení DOZP Pístina, se začal odvíjet příběh proměny původní ústavní pobytové služby na služby komunitního charakteru. Od roku 2016 fungují jako sociální služba Chráněné bydlení Naplno a poskytují službu v rodinných domech a bytech. 

S pracovníky DOZP pravidelně jednají, ať už on-line nebo živě při setkání ve Vejprtech. Radí ve všech možných oblastech – nastavení chodu domácností, odstranění ústavních prvků, revize dokumentů MSSS apod. Zaměstnanci z obou našich zařízení DOZP byli také v jejich organizaci na stáži, odkud si přivezli mnoho cenných poznatků a hlavně motivaci! Protože, když to jde jinde, tak to může jít i u nás.

Nahoru