Sexuální zdraví, je součástí zdraví. Je definováno Světovou zdravotnickou organizací takto: „Jde o souhrn tělesných, citových, rozumových i společenských stránek člověka jako sexuální bytosti, který obohacuje osobnost, zlepšuje její vztahy k lidem a rozvíjí schopnost lásky. Stejně hodnotnou součástí života je samozřejmě i u lidí s postižením.“


Městská správa sociálních služeb Vejprty, vnímá oblast sexuality a vztahů jako důležitou. Chceme, aby mohli naše klientky a klienti naplňovat své sexuální a vztahové potřeby svobodně, odpovědně, bezpečně a důstojně v rámci zákonných a společenských norem a měli k tomu dostupné přirozené nástroje podpory. Proto jsme se začali touto problematikou aktivně zabývat. Sexuální osvěta a poradenství se postupně začínají stávat součástí nabídky našich sociálních služeb.

Nahoru