Domov pro osoby se zdravotním postižením Kavkaz spolu s ostatními službami u Městské správy sociálních služeb Vejprty procházel transformací služeb v předchozích letech. Přeměnou z ústavního poskytování soc. služby na komunitní poskytování soc. služeb. Znamená to, že se klienti i zaměstnanci učili novým přístupům, novým způsobům práce s klientem, a to všechno proto, abychom dosáhli většího obohacení života osob se zdravotním postižením. Osoby zdravotně postižené mají své potřeby stejně tak jako většinová populace. Za tímto účelem byla podána žádost o finanční podporu Nadace ČEZ, kde jsme žádali finanční prostředky na zřízení relaxační místnosti a místnosti pro prožívání vlastní intimity. Nadace ČEZ nám přispěla částkou 70.000,- Kč. V letošním roce došlo k postupné realizaci projektu. Klienti našeho domova Kavkaz nám pomohli s vymalováním všech místností, tedy intimní místnosti a relaxační místnosti, chodby. Děvčata z dalších domácností nám pomohla řádně a pečlivě místnosti po malování uklidit. Umýt dlaždičky, umýt okna, podlahy, nábytek. Jejich pomoci si velmi ceníme. Následně začalo objednávání jednotlivých pomůcek a materiálu dle žádosti o nadační příspěvek. Vzhledem ke skutečnosti, že jsme velkokapacitní zařízení s počtem 81 klientů, je zřejmé, že každý potřebuje čas sám pro sebe a k tomu mohou posloužit právě tyto dvě nově zřízené místnosti relaxační a intimní místnost. Věříme, že budou obě místnosti s radostí našimi klienty využívány a poslouží ke zlepšení nálady, zklidnění a zpříjemnění špatných dní. Tímto děkujeme Nadaci ČEZ za její podporu.

Vzad  Set 1/2  Vpřed

 

Nahoru