Účel sbírky: Rekonstrukce objektu a pomoc klientům DOZP Kavkaz Vejprty

Číslo účtu: 123-1184550297/0100

IBAN: CZ64 0100 0001 2311 8455 0297

Jedná o transparentní účet a přispěním na tento účet bude zveřejněno jméno a výše finanční částky, kterou přispěvovatel zašle.

Eine wichtige Information: Dies ist ein transparentes Konto. Falls Sie einen Beitrag zu diesem Konto leisten, werden Ihre Name und die Beitragshöhe veröffentlicht, die Sie gesendet haben.

V brzkých ranních hodinách v neděli 19. 1. 2020 vypukl v našem Domově pro osoby se zdravotním postižením z dosud nezjištěných příčin požár, v jehož důsledku došlo k rychlému zakouření celého objektu. I při snaze zaměstnanců a přivolaných hasičů o rychlou evakuaci našich klientů přišlo 8 z nich o život a dalších zhruba 30 muselo být převezeno se zraněními do nemocnic.
V tomto domově žijí dospělí muži s mentálním postižením, proto je objekt chráněn požárními hlásiči, protipožárními dveřmi i kamerovým systémem. I přes všechna tato opatření došlo ke tragédii, která nás všechny hluboce zasáhla.
Pro velkou část našich klientů je naše zařízení jediným domovem, který mají, a naši zaměstnanci jsou jejich jedinou rodinou. Proto je pro nás ztráta jejich životů či jejich zranění velmi bolestnou zkušeností.
Chci vyjádřit hlubokou soustrast pozůstalým obětí. Vaší ztráty je nám nesmírně líto.


Rád bych také poděkoval všem, kteří se podíleli na likvidaci požáru a záchraně klientů i všem, kteří nám pomáhají nebo se zavázali nám pomoci v budoucnu.


Mgr. Viktor Koláček
ředitel

Příspěvková organizace Městská správa sociálních služeb Vejprty byla městem Vejprty zřízena k 1. 1. 1993.  Svojí činností navazuje na 28letou historii poskytování sociálních služeb ve Vejprtech, kdy vznikla organizace s názvem Okresním ústav sociálních služeb. Název organizace se několikrát změnil a jejími zřizovateli byly Okresní národní výbor a následně Okresní úřad Chomutov.

Městská správa sociálních služeb Vejprty v současné době poskytuje 8 sociálních služeb v souladu se zákonem 108/2006 Sb. O sociálních službách. K 30. 6. 2016 naše organizace eviduje přes 400 smluvních uživatelů v rámci všech poskytovaných služeb. Ve Vejprtech jsme také poměrně velkým zaměstnavatelem, protože činnost naší organizace zajišťuje aktuálně 202 zaměstnanců.

Budoucnost naší činnosti vidíme v nekončící snaze o zvyšování kvality našich služeb. Pro klienty a jejich rodinné příslušníky chceme být seriózním partnerem, který své služby poskytuje podle Standardů sociálních služeb a otevřeně komunikuje o realizaci služby. Za jakékoli podněty, které povedou ke zvyšování úrovně kvality sociálních služeb, jsme proto vděčni a budeme se jimi zabývat.

 

S pozdravem
Mgr. Viktor Koláček
ředitel

Sociální služby byly podpořeny Ústeckým krajem  


                  

Zřizovatelem je Město Vejprty

Nahoru