Bylo 19.ledna 2020, brzy ráno a nikdo nečekal a rozhodně netušil, jaké se blíží neštěstí na Domově pro osoby se zdravotním postižením Kavkaz ve Vejprtech. Ve společenské místnosti budovy B vypukl požár. Během chvíle přijeli na pomoc místní dobrovolní hasiči a další hasiči z nejbližšího okolí, aby pomohli oheň uhasit. Pomáhali, jak zaměstnanci domova, tak další dobrovolníci. Přes veškerou snahu se nedalo zabránit ztrátě na životech. Při požáru zahnulo osm osob. Další muž zemřel v dubnu v nemocnici.

Město i organizace MSSS si výročí uvědomují, na tento den nikdy nezapomenou a jako vzpomínku na „kluky“, kteří tu s námi ve Vejprtech žili, umístí na fasádu domova dřevěnou tabuli s devíti květy, které mají symbolizovat devět obětí. Na desce bude nápis - Nezapomeneme a datum tragédie.

Protipožární čidla jsou již ve všech pokojích

Co se týče objektu domova Kavkaz, je nyní již ve finální fázi. Zbývá dokončit pouze fasádu. Rekonstrukce zahrnovala kompletní opravy vyhořelých pokojů v prvním podlaží, ale musely se opravit i prostory, které nebyly přímo zasaženy požárem, ale byly poškozeny následky požáru, zejména vodou. Dnes byste nepoznali, že v tomto domově byl tak rozsáhlý požár. Všude jsou nové omítky, nové podlahy, nové dveře, někde nová okna a samozřejmě všude nový nábytek jak v pokojích klientů, tak personálu. Dva pokoje, kde podle vyšetřovatelů požár vypukl, jsou zatím prázdné. 

Díky opravám se zařízení dostalo na vyšší úroveň. Pro lepší zabezpečení pořídilo vedení sociálních služeb díky dotaci ministerstva práce a sociálních věcí nová protipožární čidla. Jsou ve všech pokojích, ve všech patrech jsou protipožární dveře a rozšířen byl také kamerový systém. Zaměstnanci dostali od všech dveří univerzální klíče.

Městské sociální služby získaly kromě 5 milionové dotace z MPSV také 2,1 milionu korun z veřejné sbírky a od Ústeckého kraje jeden milion korun. Finance využily i na zabezpečení dalších domovů ve městě, aby byly na podobné úrovni, jako je nyní Kavkaz.

Případ není ještě u konce

Příčinou požáru byla podle policie manipulace s otevřeným ohněm, požár vyšetřuje jako obecné ohrožení z nedbalosti. Mluvčí krajské policie Alena Bartošová řekla, že v případu ještě nebylo pravomocně rozhodnuto. Případnému pachateli hrozí až osm let vězení.

1) Jakýkoli kontakt mezi klientem pobytového zařízení a další osobou - návštěvou - musí probíhat co možná nejbezpečnějším způsobem, tak aby nedocházelo k dalšímu případnému šíření onemocnění COVID 19.
2) Každá návštěva je podmíněna podpisem Čestného prohlášení o bezinfekčnosti, které bude k dispozici u vstupu do budovy.
3) Každé návštěvě se při příchodu změří tělesná teplota bezkontaktním teploměrem, a pokud má teplotu nad 37,0°C nebo příznak nemoci, není návštěva povolena.
4) Návštěvy musí mít vždy nasazenou roušku (ústenku) a vždy si musí při vstupu do budovy (nebo před kontaktem s klientem) dezinfikovat ruce.
5) Pokud to počasí a zdravotní stav klienta dovolí, tak se návštěvy budou konat ve venkovních prostorech domova - zahrada, terasa apod.
6) Návštěvy musí být organizovány tak, aby nedocházelo k velké koncentraci cizích osob, tzn. 2 dospělé osoby na 1 uživatele ve stejném čase.
7) Při návštěvě je doporučeno dodržování odstupu min. 2 metry mezi různými osobami s výjimkou rodinných příslušníků.
8) Pokud je návštěva na pokoji u klienta, nebo v prostoru na budově k tomu určenému, je nutné tento prostor po každé návštěvě dezinfikovat (utření základních ploch a předmětů).
9) Na pokojích, které jsou v karanténě nejsou návštěvy možné.
10) Závazný postup průběhu návštěv je zveřejněn na stránkách www.msssvejprty.cz a na vstupních dveřích do domova.

V brzkých ranních hodinách v neděli 19. 1. 2020 vypukl v našem Domově pro osoby se zdravotním postižením z dosud nezjištěných příčin požár, v jehož důsledku došlo k rychlému zakouření celého objektu. I při snaze zaměstnanců a přivolaných hasičů o rychlou evakuaci našich klientů přišlo 8 z nich o život a dalších zhruba 30 muselo být převezeno se zraněními do nemocnic.
V tomto domově žijí dospělí muži s mentálním postižením, proto je objekt chráněn požárními hlásiči, protipožárními dveřmi i kamerovým systémem. I přes všechna tato opatření došlo ke tragédii, která nás všechny hluboce zasáhla.
Pro velkou část našich klientů je naše zařízení jediným domovem, který mají, a naši zaměstnanci jsou jejich jedinou rodinou. Proto je pro nás ztráta jejich životů či jejich zranění velmi bolestnou zkušeností.
Chci vyjádřit hlubokou soustrast pozůstalým obětí. Vaší ztráty je nám nesmírně líto.


Rád bych také poděkoval všem, kteří se podíleli na likvidaci požáru a záchraně klientů i všem, kteří nám pomáhají nebo se zavázali nám pomoci v budoucnu.


Mgr. Viktor Koláček
ředitel

Příspěvková organizace Městská správa sociálních služeb Vejprty byla městem Vejprty zřízena k 1. 1. 1993.  Svojí činností navazuje na 28letou historii poskytování sociálních služeb ve Vejprtech, kdy vznikla organizace s názvem Okresním ústav sociálních služeb. Název organizace se několikrát změnil a jejími zřizovateli byly Okresní národní výbor a následně Okresní úřad Chomutov.

Městská správa sociálních služeb Vejprty v současné době poskytuje 8 sociálních služeb v souladu se zákonem 108/2006 Sb. O sociálních službách. K 30. 6. 2016 naše organizace eviduje přes 400 smluvních uživatelů v rámci všech poskytovaných služeb. Ve Vejprtech jsme také poměrně velkým zaměstnavatelem, protože činnost naší organizace zajišťuje aktuálně 202 zaměstnanců.

Budoucnost naší činnosti vidíme v nekončící snaze o zvyšování kvality našich služeb. Pro klienty a jejich rodinné příslušníky chceme být seriózním partnerem, který své služby poskytuje podle Standardů sociálních služeb a otevřeně komunikuje o realizaci služby. Za jakékoli podněty, které povedou ke zvyšování úrovně kvality sociálních služeb, jsme proto vděčni a budeme se jimi zabývat.

 

S pozdravem
Mgr. Viktor Koláček
ředitel

Sociální služby byly podpořeny Ústeckým krajem  


                  

Zřizovatelem je Město Vejprty

Nahoru