1) Jakýkoli kontakt mezi klientem pobytového zařízení a další osobou - návštěvou - musí probíhat co možná nejbezpečnějším způsobem, tak aby nedocházelo k dalšímu případnému šíření onemocnění COVID 19.
2) Každá návštěva je podmíněna podpisem Čestného prohlášení o bezinfekčnosti, které bude k dispozici u vstupu do budovy.
3) Každé návštěvě se při příchodu změří tělesná teplota bezkontaktním teploměrem, a pokud má teplotu nad 37,0°C nebo příznak nemoci, není návštěva povolena.
4) Návštěvy musí mít vždy nasazenou roušku (ústenku) a vždy si musí při vstupu do budovy (nebo před kontaktem s klientem) dezinfikovat ruce.
5) Pokud to počasí a zdravotní stav klienta dovolí, tak se návštěvy budou konat ve venkovních prostorech domova - zahrada, terasa apod.
6) Návštěvy musí být organizovány tak, aby nedocházelo k velké koncentraci cizích osob, tzn. 2 dospělé osoby na 1 uživatele ve stejném čase.
7) Při návštěvě je doporučeno dodržování odstupu min. 2 metry mezi různými osobami s výjimkou rodinných příslušníků.
8) Pokud je návštěva na pokoji u klienta, nebo v prostoru na budově k tomu určenému, je nutné tento prostor po každé návštěvě dezinfikovat (utření základních ploch a předmětů).
9) Na pokojích, které jsou v karanténě nejsou návštěvy možné.
10) Závazný postup průběhu návštěv je zveřejněn na stránkách www.msssvejprty.cz a na vstupních dveřích do domova.

Účel sbírky: Rekonstrukce objektu a pomoc klientům DOZP Kavkaz Vejprty

Číslo účtu: 123-1184550297/0100

IBAN: CZ64 0100 0001 2311 8455 0297

Jedná o transparentní účet a přispěním na tento účet bude zveřejněno jméno a výše finanční částky, kterou přispěvovatel zašle.

Eine wichtige Information: Dies ist ein transparentes Konto. Falls Sie einen Beitrag zu diesem Konto leisten, werden Ihre Name und die Beitragshöhe veröffentlicht, die Sie gesendet haben.

V brzkých ranních hodinách v neděli 19. 1. 2020 vypukl v našem Domově pro osoby se zdravotním postižením z dosud nezjištěných příčin požár, v jehož důsledku došlo k rychlému zakouření celého objektu. I při snaze zaměstnanců a přivolaných hasičů o rychlou evakuaci našich klientů přišlo 8 z nich o život a dalších zhruba 30 muselo být převezeno se zraněními do nemocnic.
V tomto domově žijí dospělí muži s mentálním postižením, proto je objekt chráněn požárními hlásiči, protipožárními dveřmi i kamerovým systémem. I přes všechna tato opatření došlo ke tragédii, která nás všechny hluboce zasáhla.
Pro velkou část našich klientů je naše zařízení jediným domovem, který mají, a naši zaměstnanci jsou jejich jedinou rodinou. Proto je pro nás ztráta jejich životů či jejich zranění velmi bolestnou zkušeností.
Chci vyjádřit hlubokou soustrast pozůstalým obětí. Vaší ztráty je nám nesmírně líto.


Rád bych také poděkoval všem, kteří se podíleli na likvidaci požáru a záchraně klientů i všem, kteří nám pomáhají nebo se zavázali nám pomoci v budoucnu.


Mgr. Viktor Koláček
ředitel

Nahoru