DZR Vejprty „Dukla“

Posláním Domova se zvláštním režimem Vejprty „Dukla“ je poskytování kvalitní pobytové služby osobám, které již nemohly setrvat v domácím prostředí, a které se ocitly v důsledku Alzheimerovy choroby a ostatních typů demencí nebo z důvodu chronického duševního onemocnění v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopny překonat ani za pomoci jiných ...... Čtěte více

Cíle domova

-> vytvoření zázemí a pocitu bezpečí pro uživatele,

-> pomoc a podpora uživatelům v sebeobsluze a péči o sebe sama,

-> vytváření podmínek pro aktivní prožívání volného času s nabídkou aktivizačních a volnočasových programů,

-> pomoc a podpora .......

Čtěte více

Zásady poskytování

-> poskytovat informace široké veřejnosti o námi nabízených službách ve srozumitelné podobě spolu s Veřejným závazkem našeho Domova,
-> poskytovat kvalitní pobytové sociální služby s osobním přístupem a to na základě realizace individuálních potřeb a přání uživatelů,

Čtěte více

Cílová skupina

Poskytované služby jsou určeny osobám od 45 let věku s chronickým duševním onemocněním, především se schizofrenií, Alzheimerovou, stařeckou a jinými druhy demencí, popř. v kombinaci s jiným postižením. Tyto osoby potřebují z důvodu snížené soběstačnosti, ........
Čtěte více

 

S. K. Neumanna 842/2, 431 91 Vejprty

Registrační číslo služby: 9493656

Nahoru