Období realizace: 1.4.2020 – 31.3.2022

Smyslem projektu je cíleně podpořit proces zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb: DOZP

(domovy pro osoby se zdravotním postižením), DZR (domovy se zvláštním režimem) a CHB (chráněné bydlení), a to speciálně s ohledem na dopady probíhající reformy psychiatrické péče. Součástí projektu je: mapování potřeb klientů, analýza stávajícího stavu, revize vnitřních pravidel, vytvoření tematických vzdělávacích plánů pro zaměstnance v přímé péči, realizace vzdělávacích aktivit a supervizí.

 

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR.

Nahoru