CHB Vejprty

Posláním Chráněného bydlení Vejprty je zajišťování pobytových sociálních služeb s minimální mírou podpory uživatelům služeb na základě jejich individuálních potřeb při respektování vlastní vůle každého jednotlivce při naplnění jejich důstojného života. Prioritou Chráněného bydlení je připravovat uživatele ...... Čtěte více

Cíle domova

-> vytvářet takové životní podmínky pro uživatele, které se budou co nejvíce přibližovat běžnému stylu života,

-> podporovat uživatele v kontaktech a vztazích s jeho přirozeným sociálním prostředím a v zapojení do ekonomického, sociálního a kulturního života včetně využití volného času,

-> pomoc a podpora uživatelů při

Čtěte více

Zásady poskytování

-> poskytovat informace široké veřejnosti o námi nabízených službách ve srozumitelné podobě spolu s Veřejným závazkem našeho chráněného bydlení,
-> poskytovat kvalitní pobytové sociální služby s osobním přístupem a to na základě realizace individuálních potřeb a přání uživatelů,

Čtěte více

Cílová skupina

Poskytované služby jsou určeny osobám od 19 do 64 let věku (horní věková hranice se netýká stávajících klientů) s kombinovaným, mentálním, zdravotním postižením a osoby s chronickým duševním onemocněním, a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Čtěte více

 

nám. T. G. Masaryka 992/7, 431 91 Vejprty

Registrační číslo služby: 9925245

Nahoru