Poslání služby

Posláním služby je posilovat sociální začlenění lidí žijících v sociálně vyloučených lokalitách a lidí, kteří jsou sociálním vyloučením ohroženi. Napomáhá uživatelům při návratu k běžnému způsobu života a poskytuje pomoc a podporu lidem, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace, rozvíjí a posiluje schopnosti uživatelů k řešení jejich nepříznivé sociální situace.


Cílová skupina

Osoby ve věku od 18 do 64 let, žijící v sociálně vyloučených lokalitách, etnické menšiny, osoby, které jsou ohroženy rizikovým způsobem života a osoby v krizi z oblasti Vejprt, Měděnce, Kovářšké, Kryštofových Hamrů a Loučné pod Klínovcem.

Cíle služby

-    motivování uživatelů k řešení jejich problémů, posilování schopnosti řešit situaci vlastními silami
-    zlepšení dovedností uživatelů, které jsou nezbytné pro běžný způsob života
-    získání zodpovědnosti za svá rozhodnutí
-    odstraňování nezaměstnanosti – podpora získání a udržení si zaměstnání
-    posilování schopností v oblasti finanční gramotnosti
-    využívání běžně dostupných služeb
-    obnovení přirozených vztahů
-    schopnost prosadit svá práva a oprávněné zájmy
-    schopnost vyhledávat zdroje, které vedou k řešení nepříznivé sociální situace
-    snížení rizik vyplývajících z konfliktních situací, rizikového chování a jednání
-    předcházení sociálnímu vyloučení a jeho prohlubování, popř. začlenění do běžného života v co nejvyšší možné míře


Zásady a principy
Služba je poskytována bezplatně, k uživatelům služba přistupuje individuálně, respektuje důstojnost a práva uživatelů a důvěrnost informací, které uživatelé pracovníkům předávají. Pracovníci mají ohleduplný a vstřícný postoj k uživatelům, jednají s uživateli bez předsudků a jakékoli formy diskriminace. Podporujeme uživatele v samostatném rozhodování a schopnosti nést následky za svá rozhodnutí.


Nabídka služby – základní činnosti

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
- zprostředkování navazujících služeb podle potřeb uživatele, poskytnutí informací a pomoc s vyhledáním vhodné služby
- pomoc s vyplňováním formulářů a sepisováním žádostí, komunikace v zájmu uživatele s jinými organizacemi a úřady 

Sociálně terapeutické činnosti
- poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie, vzdělávání systém sociálních dávek, finanční problematiky, bytová problematika
- socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
- pomoc při vyřizování běžných záležitostí
- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
- informace o právech a povinnostech, právních předpisech ČR


Nevíte si rady? Navštivte nás nebo zavolejte

Adresa poskytování sociální služby:
Centrum sociálních služeb Vejprty
Přísečnická 456/6
Vejprty
431 91

Provozní doba:
Každý den, mimo státem uznané svátky a víkendy
Po-Pá 10:00 – 18:00 (16:00 – 18:00 po předběžné dohodě)

Forma služby: ambulantní

Nahoru