1) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
a) zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity
(aktivizační činnosti):
-    Interaktivní hry
-    Stolní fotbal, šipky
-    Možnost přístupu k PC a internetu
-    Stolní společenské hry
-    Filmový klub – projekce filmů a videoklipů

b) pracovně – výchovná činnost s dětmi a mládeží (výchovné činnosti):
-    „Šikovné ruce“ – výtvarná dílna, pracovní činnosti, manuální zručnost
-    Úklid NZDM

c) nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností (výchovné činnosti):
-    Program muzikoterapie – hudební zkušebna (hraní na hudební nástroje), poslech hudby, zpěv, taneční aktivity – taneční konzole a podložky
-    Program tělovýchovy – Fitness – posilovna, různé druhy cvičení a posilování; stolní tenis, míčové hry, sportovní hry
-     „Knižní klub“ – čtení a povídání na předem stanovené téma (témata z vážné literatury, časopisy s módními trendy)

d) zjištění podmínek pro přiměřené vzdělávání (vzdělávací činnosti) :
-    Pomoc s přípravou do školy nebo na přijímací řízení – dle potřeby uživatele, individuální či skupinové

2) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
-    Aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí
-    Doprovod a hrazení vstupného na různé kulturní a společenské akce  - př. výlety v rámci odměn, návštěva zoo, kina, jiných měst apod.
-    Volnočasové aktivity a program tělesné výchovy mimo prostory NZDM – návštěva aquaparku, florbal, fotbal a jiné sálové hry
-    Exkurze
-    Letní příměstské tábory

3) Sociálně terapeutické činnosti
-    Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
-    Besedy – beseda u čaje; výchovné (návykové látky, sexuální výchova, volba povolání), zábavné (film, hudba)
-    Rozhovory
-    Základní sociální poradenství
-    Individuální poradenství a plánování

4) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
-    Pomoc při vyřizování běžných záležitostí (doklady, dávky, lékař, zaměstnání)
-    Pomoc při obnovení nebo zpevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
-    Poskytování kontaktů a odkazů na síť služeb v regionu a zlepšení informovanosti o nabízených službách
-    Pracovní poradenství pro mládež

Nahoru